"انسان و حیوان" на русском языке, автор: صادق هدایت. Русский перевод книги "انسان و حیوان".

Новые книги 0 Comments

انسان و حیوان на русском языке

Рады представить вам русский любительский перевод книги «انسان و حیوان» от автора صادق هدایت.

Перевод на русский язык выполнил Егоров Виталий.

Оригинальное краткое описание:

تاریخ نشر: 1378 — چاپ اول
با مقدمه ی مفصل جهانگیر هدایت
صادق هدایت درباره این کتاب چنین می نویسد: حرف زدن برای بی زبانان، دفاع از ناتوانان، دادخواهی برای ستم دیدگان، احقاق حق زیردستان و جلوگیری از مظام و قبایحی که برای مقام انسانیت یک لکه ننگ آوری است

Русский перевод книги «انسان و حیوان» в формате .fb2

Добавить свой комментарий:
Имя:
E-mail:
Сообщение: