"زندگی در پیش رو" на русском языке, автор: Romain Gary. Русский перевод книги "زندگی در پیش رو".

Переводы от читателей 0 Comments

زندگی در پیش رو на русском языке

Рады представить вам русский любительский перевод книги «زندگی در پیش رو» от автора Romain Gary.

Перевод на русский язык выполнил Лихачёв Владислав.

Оригинальное краткое описание:

زندگی در پیشرو، داستان زندگی پسری چهاردهساله است به نام «محمد» که مومو خوانده میشود. مادر مومو فاحشه بوده، و فاحشهها در فرانسه حق پرورش فرزند خویش را ندارند، مومو نزد «مادام رُزا» زندگی میکند. مادام رزا، پیرزن یهودی لهستانیالاصلیست که خود در جوانی فاحشه بوده است. در سالهای جنگ جهانی دوم در «آشویتس» اردوگاه نازیها اسیر بوده پس از جنگ در فرانسه اقامت میگُزیند و حالا به وقتِ
زندگی در پیش‌رو، داستان زندگی پسری چهارده‌ساله است به نام «محمد» که مومو خوانده می‌شود. مادر مومو فاحشه بوده، و فاحشه‌ها در فرانسه حق پرورش فرزند خویش را ندارند، مومو نزد «مادام رُزا» زندگی می‌کند. مادام رزا، پیرزن یهودی لهستانی‌الاصلی‌ست که خود در جوانی فاحشه بوده است. در سال‌های جنگ جهانی دوم در «آشویتس» اردوگاه نازی‌ها اسیر بوده پس از جنگ در فرانسه اقامت می‌‌گُزیند و حالا به وقتِ پیری، در ازای دریافتِ ماهانه‌‌ای اندک از چند بچه‌ی مادر ج… نگه‌داری می‌کند. داستان از زبان مومو روایت می‌شود، خواننده از نگاه او با محله‌های فقیر و خارجی‌‌نشینِ پاریس آشنا می‌شود. مومو روایت‌گرِ درد و رنج و خشونتِ حاکم بر انسان‌هاست. او بچه‌ای‌ست که هم‌چون دیگران در این محله، بار غیرقابلِ تحملِ هستی را بر دوش می‌کشد، اما دنیا را به سان آنها نمی‌بیند. زندگی برایش سئوال است، می‌خواهد همه‌چیز را بداند. عشقِ بزرگش دانستن است و همین ذهن‌ کنجکاو است، راوی درون و بیرون.

Русский перевод книги «زندگی در پیش رو» в формате .fb2

Добавить свой комментарий:
Имя:
E-mail:
Сообщение: