"هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه" на русском языке, автор: J.D. Salinger. Русский перевод книги "هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه".

Новые книги 0 Comments

هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه на русском языке

Рады представить вам русский любительский перевод книги «هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه» от автора J.D. Salinger.

Перевод на русский язык выполнил Белоусов Артём.

Оригинальное краткое описание:

Once a Week Won’t Kill You, J.D. Salinger
عنوان: هفتهای یه بار آدمو نمیکشه و داستانهای دیگر؛ نویسنده: جروم دیوید (جی.دی.) سالینجر؛ مترجم: امید نیک فرجام؛ لیلا نصیریها؛ تهران، انتشارات نیلا؛ 1387؛ در 142 ص؛ چاپ سوم 1388؛ چاپ چهارم 1392؛ موضوع: داستانهای کوتاه از نویسندگان امریکایی قرن 20 م
Once a Week Won’t Kill You, J.D. Salinger
عنوان: هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه و داستانهای دیگر؛ نویسنده: جروم دیوید (جی.دی.) سالینجر؛ مترجم: امید نیک فرجام؛ لیلا نصیریها؛ تهران، انتشارات نیلا؛ 1387؛ در 142 ص؛ چاپ سوم 1388؛ چاپ چهارم 1392؛ موضوع: داستانهای کوتاه از نویسندگان امریکایی قرن 20 م

Русский перевод книги «هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه» в формате .fb2

Добавить свой комментарий:
Имя:
E-mail:
Сообщение: