"Jonas" на русском языке, автор: Jens Bjørneboe. Русский перевод книги "Jonas".

Новые книги 0 Comments

Jonas на русском языке

Рады представить вам русский любительский перевод книги «Jonas» от автора Jens Bjørneboe.

Перевод на русский язык выполнил Веселов Александр.

Оригинальное краткое описание:

Jonas er en roman av Jens Bjørneboe, utgitt i 1955. Boken har en sammensatt fortelling hentet fra flere ulike miljøer, med vekt på fire ulike biografier som alle til syvende og sist er knyttet sammen, og spenner opp et lerret fra Weimarrepublikkens Tyskland til 1950-tallets Norge. Romanens hovedperson Jonas er en førsteklassing i Norge, som tidlig i romanen møter et offent
Jonas er en roman av Jens Bjørneboe, utgitt i 1955. Boken har en sammensatt fortelling hentet fra flere ulike miljøer, med vekt på fire ulike biografier som alle til syvende og sist er knyttet sammen, og spenner opp et lerret fra Weimarrepublikkens Tyskland til 1950-tallets Norge. Romanens hovedperson Jonas er en førsteklassing i Norge, som tidlig i romanen møter et offentlig skolesystem som ifølge Bjørneboe blir stadig mer styrt av «salamanderne», et uttrykk for den trangsynte kulturfiendtligheten Bjørneboe mener å se i samtiden. Romanen blir ofte tolket som et angrep på den offentlige sosialdemokratiske enhetsskolen i 1950-tallets Norge, og har en varm skildring av en alternativ form for pedagogikk, som minner mye om den som praktiseres ved steinerskolene. Selv om skolen aldri nevnes ved navn er denne skolen en dårlig skjult henvisning til steinerskolen i Oslo, der både Bjørneboe og hans kone Lisel Bjørneboe da jobbet som lærere, og den sentrale figuren «Johannes Marx» bygger på Lisels egen livshistorie. Jonas vakte betydelig debatt da den kom ut og har hatt stor betydning for den senere utviklingen av norsk skole. Romanen har imidlertid et langt videre fokus enn bare skoledebatten, og Bjørneboe forsøker å gi en mer allmenn skildring av temaet menneskelighet. Bjørneboe bruker bl.a. samnorskstrevet som et uttrykk for kulturløsheten og umenneskeligheten under salamandernes regime. Romanen er en av Bjørneboes mest kjente og selger fortsatt i store opplag.

Русский перевод книги «Jonas» в формате .fb2

Добавить свой комментарий:
Имя:
E-mail:
Сообщение: